CẬP NHẬT VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TIM ĐÁNH DẤU MÔ TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH

© 2020 General Electric Company – All rights reserved.
GE, GE Monogram are trademarks of General Electric Company.  GE Healthcare, a division of General Electric Company.
 

Hội thảo trực tuyến Siêu âm tim nâng cao

Thời gian: 15:00 - 16:00

Chủ nhật, ngày 16 tháng 08 năm 2020

TS. BS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Viện Trưởng Viện Tim mạch Quốc Gia

Diễn giả:

Đăng ký ngay

Nội dung chương trình:

Trong vòng 45 phút, Bác sĩ sẽ trình bày các nội dung:
- Cập nhật vai trò của siêu âm tim đánh dấu mô trong các bệnh lý tim mạch
- Phân tích kết quả AFI trong các bệnh lý tim mạch 

Chương trình đào tạo trực tuyến sẽ được tiếp nối với phần hỏi đáp 15 phút với TS. BS. Nguyễn Thị Thu Hoài